Sertifiseringer

Vi bryr oss om sertifiseringer i vår industri.

StartBANK

 

StartBANK

Bygg- og anleggsnæringens leverandørregister

 

 

Registerringsbevis

Tildelt

KRISTIANIA RENHOLD AS

Org.no: 978642667

StartBANK Id. 137005

 

Vi bekrefter herved at 
KRISTIANIA RENHOLD AS
er fullt registrert som leverandør i StartBANK.

 

 

Registreringsnivå:
Foretak med operativ historie med

revidert regnskap for misnt 3 siste år.

 

 

Registreringen er kun gyldig for de vare- og tjenstekategorier

som er listet i vedlegget.

StartBANK Leverandørregister
Direktør Laila Windju

Dokumentasjon

 

på gjennomgått lovpålagt opplæring i helse, miljø og sikkerhet for arbeidsgivere i henhold til Lov av 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.
(Arbeidsmiljøloven) § 3-5.

 

 

Navn: Mohammed Ziyar

 

 

Følgende er gjennomgått:
Arbeidsmiljøloven og forskrifter
Det systematiske HMS-arbeidet
Arbeidsmiljøfaktorer i bedriften
Arbeidsmiljø og arbeidsrelasjoner
Inkluderende arbeidsliv

 

 


NHO
NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON

 

 

SBL
SERVICEBEDRIFTENS LANDSFORENING

Tilsluttet NHO

Direktør Laila Windju SBL
Jaana Røine

 

Kontrollmedlemsbevis


Grønt Punkt Norge AS
Gyldig til 31. januar 2013

 

 

KRISTIANIA RENHOLD AS
Medlemsnr. 45165 
Org.nr. 978642667

 

 

Kontrollmedlemmet stiller krav til sine norske vareleverandører

om medlemskap i returordning for emballasje.Jaana Røine Administrerende direcktør