Byggrengjøring

Våre største kunder er entreprenører, som blant annet Skanska, Peab og AF. Når et nybygg eller en rehabilitert bolig er ferdig utført utfører vi renholdet før boligene / lokalene overtaes.

 

For denne tjenesten har vi etablert et eget lag i forbindelse med "Rent Bygg". Med dette utfører vi også rydding, sjauing, støvsuging og annet forefallende for å bedre arbeidsmiljøet for håndverkere. 

 

Kristiania Renhold