Garanti

Kristiania Renhold Garanti
Kvalitetsgarantien gir oppdragsgiver, den som skal overta boligen mulighet til å kontrollere resultatet før overtakelse og betaling. Ved eventuell klage vil ny rengjøring bli foretatt uten ekstra omkostninger.